Informasjon om Coronaviruset og hvordan det påvirker våre reiser

Aktuell informasjon om Coronaviruset og hvordan dette påvirker våre reiser.

(Oppdatert 30.04.2020 kl.09:00)

Vi følger utviklingen rundt koronaviruset tett og forholder oss til de restriksjoner som blir gitt av Utenriksdepartementet, Folkehelseinstituttet og det landet reisen går til. Alle våre reiser, gjennomføres etter planen så sant UD ikke spesifikt fraråder reiser til reisemålet og det enkelte lands innreiseregler forbyr oss å reise inn. Vanlige regler for endringer og avbestillinger gjelder. men situasjonen kan endrer seg raskt. 

Vi ber om forståelse for at vi trenger noe tid til å oppdatere oss på all informasjon som nå kommer i ulike kanaler. Vi har også måttet bemanne ned og det kan føre til noe lengre responstid på henvendelser. 
Hele reisebransjen som helhet er under et enormt press og det jobbes med flere tiltakspakker. 
De som skal få penger tilbake har fått beskjed om dette. Her viser vi til punktet over og de nye retningslinjene. I tillegg jobber vi med å få tilbake penger fra våre underleverandører hvor vi har hatt store utlegg. Pga. coronasituasjonen har dette blitt veldig lange prosesser pga. stort trykk i hele verdikjeden og permitteringer i hele reiselivet.


Regjeringen forlenger frist for tilbakebetaling av kansellerte pakkereiser.  
24.04.20 legger regjeringen ut følgende informasjon på sine sider:

Bedrifter som tilbyr pakkereiser opplever nå å få svært mange avbestillinger og avlysninger som følge av koronapandemien. Det rammer dem hardt økonomisk. I statsråd i dag ble det fastsatt en midlertidig forskrift til pakkereiseloven, som forlenger pakkereisearrangørenes frist for å tilbakebetale de reisende ved avbestillinger og avlysninger.

Fristen forlenges fra 14 dager til 3 måneder, og vil gjelde alle pakkereiser som avbestilles eller avlyses i perioden 1. mars til 14. juni 2020. Fristforlengelsen gjelder derfor også for allerede forfalte krav.

– Vi ønsker å gi pakkereisearrangørene et pusterom mens vi jobber med å få på plass en støtteordning til pakkereisearrangørene, slik at arrangørene settes i stand til å tilbakebetale de reisende, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Les hele artikkelen HER


Følg med på denne siden for oppdatert informasjon.

Vi må overlate til myndighetene å svare på helse- og sikkerhetsspørsmål. Derfor følger vi Utenriksdepartementets reiseanbefalinger og forholder oss til pakkereiseloven. 

Vi må forholde oss til situasjonen for den enkelte reise når reisen nærmer seg. Derfor er det mange spørsmål det er vanskelig å svare på siden tiltakene endres raskt på de forskjellige destinasjonene og i Norge. I første omgang vil vi prøve å endre reiserute for å unngå de stedene som er berørt av UD sine reiseråd eller sanksjoner fra destinasjon. Vi vil også prøve å flytte turer og håper flere kan være med på det. Får vi ikke til dette blir reisen i ytterste konsekvens avlyst og alle de reisende vil bli kontaktet.

Våre generelle reisebetingelser med avbestillingsregler finner du HER

Mvh Gulsrud reiser

 

Kontakt oss gjerne! 

Gulsrud leirsted

Gulsrud booking

33 80 17 00

Ring oss eller send en e-post, så tar vi mer enn gjerne en leirprat med deg. Vi prøver etter beste evne å hjelpe dere og imøtekomme deres ønsker. Vi er JA-mennesker som ønsker å gi dere et godt tilbud på gode opplevelser.

Trykk her for å lese Gulsrud Bookings personvernerklæring.

Følg oss på Sosiale medier! 

Gulsrud leirsted på Facebook 

fb.me/gulsrudleirsted

Gulsrud booking på Facebook

fb.me/gulsrudbooking

 

Powered by Cornerstone